Помощ под формата на творчески стипендии за независимите артисти

Ред и условия за кандидатстване по Програма „Творчески стипендии за подпомагане на млади и на изтъкнати творци и на други млади специалисти в областта на културата“

Съгласно Закона за закрила и развитие на културата, Национален Фонд „Култура“ (НФК) обяви набиране на кандидати по Програма за творчески стипендии, която представлява една от мерките, представени в Министерския съвет от министъра на културата.

Каква е целта на Програмата?

Идеята е да се осигури финансова подкрепа на български творци и артисти, които упражняват професията си на свободна практика в областта на културата и изкуствата и са пряко засегнати от въведените мерки за преустановяване на всякакъв вид масови мероприятия в страната във връзка с епидемията от COVID-19. Целта е чрез Програмата, те да бъдат подпомогнати да продължат работата си, като създават творчески продукти, които да се реализират след отмяна на извънредното положение.

В какъв размер ще бъде финансовата подкрепа?

Общият размер на средствата по Програмата е 2 500 000 лв., а размерът на творческата стипендия за едно лице е 720 лв. месечно за срок от 3 месеца, считано от началото до края на обявеното извънредно положение в страната и един месец след това, т.е. от 13.03.2020г. до 13.06.2020 г.

Какъв е срокът за кандидатстване?

Срокът за кандидатстване е: от 00:00 ч. на 21.04.2020 г. до 15:00 ч. на 30.04.2020 г.

На какви условия трябва да отговарят кандидатите?

Кандидатите следва да:

 1. са български културни дейци – самоосигуряващи се лица, включително самонаети, физически лица, работили през 2019 г. на граждански и авторски договори;
 2. упражняват свободна професия в областта на културата и изкуствата, чиято дейност е пряко свързана с публично представяне на културен продукт в театри, концерти и др.;
 3. не получават безлихвен кредит или друга финансова подкрепа на друго основание, предвидено в нормативен акт във връзка с епидемията от COVID-19;
 4. имат средномесечен осигурителен доход за 2019 г. до 1000 лв.;
 5. отговарят на целите на програмата.

Какви са стъпките по кандидатстването?

 1. Регистрация

Първо, кандидатът задължително трябва да се регистрира в електронната система за онлайн кандидатстване на НФК. Регистрацията се извършва на адрес: http://programs.ncf.bg/bg/register, като кандидатът трябва да попълни съответните данни. Едва след допускане в системата, кандидатът може да продължи с подаването на документите.

 1. Попълване на документите за кандидатстване

Необходимите документи, които следва да бъдат попълнени са:

 • Формуляр за участие;
 • Творческа биография на кандидата – по образец;
 • Заверено копие на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г.;
 • Декларация, с която се декларира средномесечния осигурителен доход за 2019 г. и изискването кандидатът да не получава друга финансова подкрепа – по образец.

Образците могат да бъдат изтеглени след регистрация в системата.

 1. Подаване на документи за кандидатстване

Документите могат да подадени:

 • онлайн на адрес: www.ncf.bg, или
 • чрез изпращане на поща/куриер на адрес: Министерство на културата – гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 17, Национален фонд „Култура“ на електронен носител.
 1. Класиране

Класираните кандидати ще бъдат уведомени по e-mail, след което ще бъде сключен договор между тях и изпълнителния директор на НФК за предоставяне на финансовото подпомагане.

В случай че имате въпроси относно кандидатстването по Програмата или имате нужда от съдействие, не се колебайте да се обърнете към нас по имейл или на някой от телефоните, изписани в секция „Контакти“.

 

                                                                               Илияна Тодорова,

                                                                               Юридически сътрудник в KGK Law Firm