Траян Косев

Траян е член на Софийска адвокатска колегия. Ръководи екипите в областта на интелектуалната собственост, конкуренцията, международен и вътрешен арбитраж, мерки срещу изпиране на пари. Към момента е докторант по „Изобретателско, авторско и патентно право“. Траян работи по редица национални и чуждестранни проекти, като осигурява квалифицирани консултации и представителство. Често осигурява външно консултиране за корпоративни клиенти по сделки с интелектуална собственост и регулации на ЕС. Успешно е защитавал клиенти в комплицирани казуси в областта на авторските и сродните им права и рекламата. Носител е на редица международни и национални награди от най-престижните състезания по право.  

Владее английски език.