Ивана Илчева

Ивана е част от екипа на KGK Law Firm  от 2019 г. Освен подготовката си в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, Ивана изучава един семестър право в Германия. Практикувала е в адвокатски кантори и консултантски дружества в Испания и Турция. Ивана участва в ръководството на най-голямата европейска организация на студентите по право, преминала е стаж в Софийски районен съд. Участвала е в университетския отбор за международно състезание по наказателно право, писала е коментари за известни юридически списания. Ивана е посещавала семинари и обучения по медиация, дебати, финанси и инвестиции, специфики на американската съдебна система и пр. Ивана работи предимно в областта на търговското и корпоративното право, технологии, медии и телекомуникации, трудово право.

 

Владее английски и немски език.