Николета Иванова

Николета е част от екипа на KGK Law Firm  от 2020 г. Тя работи в областта на регулациите, туризма и административното право. Част от проектите, по които е работила включват подготовка на проектни предложения по програми, мерки и схеми, финансирани от европейските фондове, административни производства и др. Притежава сертификат за владеене на английски език от University of Cambridge. 

 

Владее английски и немски език.