Стояна Томова

Стояна е част от KGK Law Firm от 2021 г. Част от образованието на Стояна преминава в University of Leeds, където се занимава с икономика, счетоводство и приложна математика. В България Стояна изучава „Право“ в Нов български университет. Членува в European Law Students Association и участва в отборни университетски и междууниверситетски състезания. Има интерес към облигационно право, изпълнителен процес, семейно и наследствено право. 

 

Владее английски език.