Горан Коцев

Горан е член на Софийска адвокатска колегия. Притежава специализация по „Право на Европейския съюз“.  Ръководи дейността отнасяща се до процесуално представителство, вещно право и туризъм. Горан консултира инвестиционни проекти в сферата на строителството и недвижимите имоти, като има и опит в подобни казуси с международен елемент. Осигурявал е високо квалифицирано процесуално представителство по дела с висок обществен интерес. Доброто познаване на различни правни системи прави Горан един от най-търсените консултанти в областта на туризма и услугите в сектора. Maщабни сделки, които KGK е консултирало, са приключили успешно под ръководството на Горан.

Владее английски език.