Станислав Георгиев

Станислав Георгиев

Станислав е завършил право в България, но част от практическия му опит преминава в Германия. Работи по някои от най-значимите търговски сделки в последните години. Станислав ръководи дейността на KGK в областта на търговското и корпоративното право, събиране на вземания и защита на личните данни. Някои от значимите казуси, по които е работил включват сливания и придобивания, както и несъстоятелност с международен елемент. Работил е по проекти, с които определени продукти и услуги са внедрени за пръв път на българския пазар. Ежедневните консултации, които осигурява включват решения не само на казуси с търговски елемент, но и привеждане в съответствие с регулации на Европейския съюз. Станисав ръководи и дейността на KGK, свързана с международни клиенти.

Владее английски и немски език.