Бизнес проучвания и консултации

Предлагаме пълен пакет от бизнес консултации. Можем да ви съдействаме при: 

Проучване на пазари; 

Отношения с медиите;

Бизнес анализи и решения;

Изграждане на бизнес стратегия;

Корпоративни разследвания.