Договорно право

Моментът преди да стиснете ръката на вашия партньор, ние сме до вас: 

Изготвяне на всички видове договори; 

Изготвяне на спогодби и споразумения; 

Правно съдействие при преговори;

Предоговаряне на отношения.