Регистрация и управление на дружества

Предлагаме регистрация на търговски дружества, чиито собственици са чуждестранни граждани. България е страна, която все по – често бива наричана „данъчен рай“ и е изключително удобна за развитие на бизнес и инвестиции от страна на чуждестранни компании или просто чужденци, желаещи да започнат бизнес тук. Сред причините, които подтикват чуждестранните граждани да започнат бизнес в България, са ниският плосък и корпоративен данък, нивото на ДДС и таванът на осигурителните вноски.  България е сред 30-те държави в световен мащаб с най – ниски данъци за бизнеса, според ежегодни проучвания на Световната банка. Таксите за регистрация на дружество и стартиране на бизнес отново са най – ниски в рамките на ЕС.