Интелектуална собственост

Почти всеки наш клиент се нуждае от защита на интелектуална собственост. За производството това се изразява в защита на дизайни и търговски марки. За иновативните технологични компании и софтуерни разработчици – защита на авторските права. Част от клиентите ни са рекламни агенции и творци (фотографи, издатели, писатели и др.), за които авторското право е най-ценният актив. Индивидуалният подход ни помага да защитим интелектуалната собственост на клиентите си по най-адекватния начин. Предоставяме съдействие при:

Проблеми свързани с авторско право и сродни права;

Регистрация и защита на търговски марки, индустриален дизайн, патенти и полезни модели;

Консултации по въпроси, свързани с домейн имена и конфликти между марки и домейни, както и конфликти между марки и фирмени наименования. 

Регистрация и защита на домейн имена.