Конкурентно право

Във връзка със строгия контрол от страна на Комисията за защита на конкуренцията върху нарушенията на конкурентното право, Ние преглеждаме и оценяваме съответствието със законодателната уредба на всяка сделка, рекламна кампания или друга търговска практика.

 

KGK Consulting защитава успешно клиентите си по спорове, свързани с нелоялна конкуренция, злоупотреба с господстващо положение и съгласувани практики.