Недвижими имоти

KGK Consulting предлага широк диапазон от правни услуги в областта на недвижимите имоти като:

Консултации по вещноправни въпроси при придобиване на всякакъв вид имущество;

Правни съвети във връзка с всички документи, необходими за успешното приключване на сделката и съдействие при провеждането на преговори;

Изготвяне и преглеждане на проектодокументацията при придобиване на имот или вещни права върху имот;

Изготвяне на предварителни и окончателни договори, нотариални актове и други документи;