Защита на личните данни

Следим промените в регламентацията за защитата на лични данни от самото създаване на дружеството. Когато в България се създаде паника около прилагането на т.нар. GDPR (General Data Protection Regulation), ние вече разполагахме с изградена цялостна концепция за предоставяне на услугата - GDPR Compliance, с процедури, политики и различни варианти на бизнес подходи (в зависимост от дейността на клиента), които започнахме да предлагаме. Услугата включва цялостен одит на потока от данни, изготвяне на всички необходими процедури, правила, политики и предприемане на необходимите организационни и технически мерки.