Туризъм

Материята на туризма е строго профилирана, както по отношение на приложимите закони, така и по отношение на самите бизнес процеси. Наши клиенти са както туроператори, туристически агенти и хотели, така и обикновените туристи, които имат премеждия по време на пътуванията си. Това ни помага да даваме най-ценните съвети и за двете страни, тъй като знаем какво се очаква, както от бизнеса, така и от потребителите.