Транспорт и превоз на товари

KGK осигурява компетентно съдействие в областта на транспотните услуги. Екипът ни има опит както с вътрешния транспор, така и с международен транспорт. Осигуряваме пълно съдействие при казуси, свързани с конвенцията за международен транспорт на стоки.

Част от услугите, които предлагаме са:

  • Снабдяване със съответните транспортни лицензи.
  • Съдействие при оформяне на международни договори за превоз на товар.
  • Представителство при спорове имащи за предмет превоз на товари и доставка на стоки.
  • Съдествие при оформяне на спедиционни договори.
  • Подготовка на необходимата документация в сферата на транспорта.