Интелектуална собственост

Екипът на KGK разполага с богат опит и експертиза в областта на интелектуалната собственост. Клиентите получават консултации и съдействие, както по отношение на регистрацията на обекти на индустриална собственост пред българското Патентно ведомство, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и Световната организация за интелектуална собственост, така и във връзка с авторски и сродни права.

Почти всеки наш клиент се нуждае от защита на интелектуална собственост. За производството това се изразява в защита на дизайни и търговски марки. За иновативните технологични компании и софтуерни разработчици – защита на авторските права. Част от клиентите ни са рекламни агенции и творци (фотографи, издатели, писатели, режисьори, влогъри, музиканти, дизайнери и др.), за които авторското право е най-ценният актив. Индивидуалният подход ни помага да защитим интелектуалната собственост на клиентите си по най-адекватния начин.

Предоставяме пълно съдействие при:

  • Проблеми свързани с авторско право и сродни права;
  • Регистрация и защита на търговски марки, индустриален дизайн, патенти и полезни модели;
  • Консултации по въпроси, свързани с домейн имена и конфликти между марки и домейни, както и конфликти между марки и фирмени наименования;
  • Регистрация и защита на домейн имена.