Конкурентно право

Оценяваме и събразяваме всяка сделка, рекламна кампания или промоция и други търговски практики, като ги пречупваме през призмата на националното и европейското законодателство. Успешно представляваме нашите клиенти пред Комисия за защита на конкуренцията.

Екипът ни предоставя консултации по отношение на всички аспекти на конкурентното право, което включва:

  • нелоялна конкуренция;
  • злоупотреба с господстващо положение;
  • съгласувани практики;
  • контрол върху концентрациите между предприятия и др.