Технологии, медии и телекомуникации

През последните години екипът на KGK се утвърждава като експерт в областта на технологиите, медиите и телекомуникациите. Предоставяме съвети по редица международни и регионални сделки, с фокус в областта на технологии, медии или телекомуникации. Консултираме редица иновативни проекти и бизнес модели, които към момента не са били внедрени в България.

Работим както със стандартните доставчици на медийни услуги, така и с иновативните онлайн медии. Предоставяме пълно съдействие във връзка със синхронизация със съответните лицензионни и нормативни изисквания. Предоставяме и всякакви услуги в сферата на рекламата, която е тясно свързана с медиите.

Клиентите ни се доверяват относно:

  • Регулация и лицензии;
  • Операции с данни и защита на данни;
  • Имплементация на технологии;
  • Договори с доставчици и поддоставчици;
  • Отношения с крайни потребители;
  • Аутсорсинг;
  • Реклама.